Friday, September 29, 2017

Japanese Encephalitis Vaccine

Japanese encephalitis is a mosquito-borne viral infection. It is the leading cause of viral encephalitis in Asia. ... Encephalitis is an inflammation of the brain which can cause fever, headache, confusion, seizures, and, in some cases, death.
Nearly 260 suspected cases have been recorded in the province since July.
Fever is one among the symptoms of the viral infection, but there are cases that there are no signs at all.
"Kasi isang uri kasi ng virus 'yon na inaatake 'yung utak, namamaga. So ang sintomas non lagnat, kombulsyon, pananakit ng ulo tapos may kapuna-punang movement ng extremities. Parang winawagayway 'to na hinahampas sa dingding," said DOH Spokesperson Eric Tayag.
"Pagka minsan tiningnan mo ang mukha ng pasyente para siyang maskara, ibig sabihin walang emosyon, nakadilat lang sayo parang walang pananaw. 'Yung iba naman kala mo may pilay, may polio," he added.
Japanese encephalitis is a mosquito-borne viral infection which is common in agricultural areas.
"'Yung lamok na 'to sa gabi nangangagat di katulad nung lamok sa denge. Pangkaraniwang nakukuha ng lamok 'to sa mga hayop katulad ng baboy. Aksidente lang nalilipat sa atin kung saan maraming palayan, sa rice fields," Tayag explained.and because of the vast news regarding the spread of this sickness, i asked my kids pedia for the vaccine and because it was limited and always out of stock, it took us months of waiting when finally 2 vaccines was reserved for us - my and hubby's vaccines to follow :-)my kids are not afraid of a needle

even if Alex was covering her face, she was smiling that time :-)


for  their reward, they asked me to bring them here :-)
cost of vaccine was 3,500 each
stay blessed!

No comments:

Post a Comment