Friday, September 10, 2010

Heber Bartolome

we were on one of our date in Conspiracy Bar somewhere in Quezon City...little did we know that the performer that night is no other than Mr. Heber Bartolome...


Si Heber Bartolome ay isang Filipinong mang-aawit, kompositor, makata, pintor at guro. Binansagan siya bilang Mang-aawit Ng Ating Panahon at Pasimuno ng Makabayang Awiting Pinoy.
Si Heber ay patuloy pa rin sa paglikha ng makabuluhan at makatotohanang awit sa kaniyang layunin na palaguin ang Kulturang Maka-Pilipino. Sabi niya--- "Ang awit ang pinakamabisang tulay tungo sa kaisipan at puso ng tao, lalo na sa mga kabataan. Kayat ito ang tulay na dapat pagtawiran ng mga proyektong pangkabataan tungo sa kaunlaran ng isang lipunan."